1. 20371
 2. باندانا دي ولا سورتيت ولا ايه البتاعة دي…ايييييه ؟؟؟؟

#محمود_المليجي
  1
 3. fullcravings:

Strawberry Chocolate Cheesecake Bars
  6302
 4. a7med7atem said: الاقي فيلم عين شمس دا فين اذا امكن

  https://www.youtube.com/watch?v=rjMoDBSxbd4

 5. 3403
 6. Another addition to “the corner”…

#American_Star
#عميل_وبالدليل
 7. A new addition to my corner.
#Shisha
#روحانيات
#رمضانيات
#عمق (at مقر أوغاد الجامعة الامريكية)
 8. That’s what I do when I have to study.
#Room
#OCD
  1
 9. clientsfromhell:

  Client: I really need for all the information to stand out. Make the text bigger and eliminate the white space around it.

  Me: Well, the white space will make it more visually appealing and also easier to read. That will cause it to stand out more than large text that is really close together.

  Client: I want to get my money’s worth. I don’t want to pay for white space. Just do what I say.

  919
 10. imgfave:

See more in Food
  124
Next »